امروز: سه شنبه، 6 اسفند 1398

معرفی توقفگاههای شاطره

 

شهرک شاطره درظلع شمال وجنوب مشرف به جاده اصلی وهمچنین خیابانهای فرعی دارای توقفگاههای بزرگ وکوچک بیشماری است که درخودبه غیرازجای پارک خودروهای سنگین دارای مراکزتعمیرگاهی وفروشندگان لوازم یدکی وهمچنین صنوف خدماتی بسیاری است که همگی طی نظام نامه نانوشته ای ازدیربازبه کسب کاروفعالیت صنفی خودمشغولندماتاجایی که ازوجوداین توقفگاها آگاهی داریم به معرفی آنان می پردازیم ودرصورت نیازبه افزودن اطلاعاتی درارتباط بااین مراکزصنفی شماکاربران محترم میتوانیدنظرات ومطالب واخبارروزمره خودرادرادامه پست بخش ثبت نظرات ثبت نمایدتادرسایت انتشارداده شودوشایدکاربران دیگری باشندکه از دانش وتجربیات شمااستفاده نمایند