امروز: سه شنبه، 6 اسفند 1398

درباره ما

 

درباره سایت شاطره آنلاین وچشم اندازآینده:
شاطره آنلاین باموضوع ومحتوای خبری- اجتماعی- تاریخی-فرهنگی- ورزشی- اقتصادی وفناوری باهدف اطلاع رسانی وافزایش سطح آگاهی وارتقای سطح زندگی محلی اهالی ساکن وکاسب شهرک تاریخی شاطره یاشاتره باامکان مشارکت کاربران دربخشهای مختلف سایت ازجمله درج نظرات درادامه مطالب وپستهای منتشرشده وهمچنین درج وانتشارنظرات -پیشنهادات-طرح مشکلات وهمیاری فکری باارائه راهکارحل معظلات محلی وایجادنمودن پل ارتباطی آنلاین بین مردم این منطقه بامسئولان ذیربط محلی ومنطقه ای دررابطه باوظایف ومسئولیت های آنان ودریافت پاسخ آنلاین این مسئولان به مشکلات ونظرات مطرح شده درون سایت وهمچنین معرفی بیشترجغرافیا-تاریخچه ودستاوردهای اهالی دارای فرهنگ شاتره ازبدوع پیدایش شاطره تاکنون  درسطح کشوری باانتشارمطالب مستندتاریخی واستنادبه داده های اهالی قدیمی وجدید- ساختار کلی این سایت تاحدودزیادی مطابق وهمانندنشریات چاپی موجوددرکشوربوده به این علت که بتواندبه صورت نشریه ورسانه ای آنلاین ایفای نقش ووظیفه نمایدبخصوص هم اکنون که فقدان وجودنشریه ای مستقل برای چنین شهرکی بوجودآمدن این سایت رالازم وضروری مینمود.

تاریخچه تاسیس وانتخاب سردبیر:
بامدنظرگرفتن توضیحات فوق اقدام به تشکیل کارگروه سایبری متخصص درشهرستان اسلامشهرکه شهرک شاطره نیزهم اکنون بخشی ازاین شهرستان میباشدبه ایجادطراحی وساخت شکل ومحتوا این رسانه تحت سرور بافضای بالغ بر10کیلوبایت توسط بهترین ارائه کنندگان سرور درشبکه فضای مجازی جای گرفت و بتاریخ 1آبان ماه 1394تاسیس شد وانتشارآنلاین این پروژه فرهنگی کلیدخورد ونام آن (شاطره آنلاین ....نشریه الکترونیک محلی شهرک شاطره) قرارداده شد...در ابتداآغازبه فعالیت ودرادامه تاحدود 2سال شاطره آنلاین تحت مدیریت متخصصین غیربومی اداره میشد ولی پس ازمدتی که کاربران این سایت درحال افزایش بود روابط عمومی سایت گزارشاتی بیشمار ازانتقادات اهالی شهرک شاطره  دریافت نمود مبنی برتمایل کاربران به انتخاب مدیری بومی که آگاهی وآشنایی ذاتی بامحیط -مردم ومشکلات موجوددرشهرک شاطره داشته باشد..که باوجوددرستی ومنطقی بودن درخواست کاربران انجام این امربه دلیل فقدان مدیری که هم بومی باشدوهم درامورنرم افزارهای تحت سرور تخصص داشته باشد انجام این درخواست راکمی به درازا کشانید.لذاماازکاربران فهیم طلب پوزش داریم ولی خوشبختانه یکی ازاهالی محترم ساکن  شهرک شاطره که فعالیت صنفی نیزدرشاطره دارد وهمچنین تجربه وتخصص درامورسایبری درکانامه کاری وی موجوداست باتائیدسوابق وباپشتیبانی ازجانب هیت امناء ومعتمدین محلی شهرک شاطره وباپشتوانه سوابق ارزشی واعتقادی به مبانی ولایت فقیه ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به مدت چهارسال عهده دارمدیریت وسردبیری نشریه الکترونیک محلی شهرک شاطره ...شاطره آنلاین گردید... که توفیقات الهی رادرمدت مسئولیت برای ایشان آرزومندیم


 


مدیروسردبیر: آقای شقاقی
تعدادهمکاران:هم اکنون دارای 12نفرپرسنل که 8نفرهمکارحضوری درمحل کارو4نفرهمکاردورکار(فعال درخارج ازمحیط مشخص آفیس کاری) محل آفیس:آفیس مرکزی وپشتیبانی تخصصی پرتال شاطره آنلاین درشهرستان اسلامشهرواقع ودفترروابط عمومی درشهرک شاطره خ شهیدرجایی
میزان مخارج ماهیانه:
به غیرازمحاسبه حقوق ومزایای پرسنل شاغل ماهیانه حدود8ملیون تومان صرف مخارج آنلاین نگه داشتن سایت ازجمله هزینه های سیستم مدیریت محتوا-ماژول-شبکه مخابرات وشبکه اینترنت-هزینه دامین وسرور-هزینه تعمیروپشتیبانی داده ومنابع-هزینه نگارش محتوا -هزینه تامین امنیت داده ومنابع وسئوتامین کننده مخارج وهزینه سایت:

1-ازانتشارآگهی وتبلیغات درون سایت
2-سودفروش محصولات مورد ارائه مانند طراحی وساخت سایت وفروشگاه اینترنتی وپشتیبانی وغیره
3-پرداخت وجوه از طریق طرح خودیاری مردمی وتوسط کارآفرینان بخش صنعت -تولید وتجارت که درشهرک شاطره مشغول به فعالیت هستندتامین میشود.
مشخصات فنی سایت:
سیستم مدیریت محتوا:دیتالایف انجین-اپن کارت-پی اچ پی
میزان فضای سرور:10kb
مشخصات فنی سرور:هاست لینوکس
کنترل مدیریت:CPanel
دیتاسنتر:Iran and Germany

محصولات فرهنگی آنلاین موردعرضه سایت به مشتریان وکاربران:
1-پذیرش انتشارانواع آگهی وتبلیغات صنفی ومحصولات درون سایت
2-طراحی ساخت راه اندازی وپشتیبانی انواع وبسایت
3-طراحی ساخت راه اندازی وپشتیبانی انواع فروشگاه اینترنتی
4-طراحی وساخت انواع بنرهای متحرک فلاش
5-ارائه پنل ارسال پیامک انبوه
6-قبول وارسال هرگونه پیامک انبوه تبلیغاتی
7-فروش ونصب انواع دوربین مداربسته ارسال تصویرراه دور(تحت شبکه وسرور دریافت تصاویرزنده باموبایل حتی درخارج ازایران)
ابزارارتباط مستقیم بامدیریت وروابط عمومی: 

ازطریق بخش تماس باماهرگونه ارتباط قابل دسترسی است ودرصورت نیازبه پاسخ دراولین فرصت به ایمیل تماس گیرنده ارسال میشوددرخواست انتشارتبلیغات وآگهی صنفی ومحصولات:ازطریق بخش تماس باما درخواست خودبه همراه تصاویرمربوط به آگهی ارسال نمایندیابه شماره همراه 09192988393 پیامک ارسال کنند

 استخدام نیروی انسانی :

نیازمندهمکارافتخاری به صورت همکاری ازمحل زندگی یاکارخودتان درارتباط باارسال اخبارمحلی شاطره وحومه و تولید وارسال محتوا ازقبیل داستان-حکایت- فناوری ومتون آموزشی -کلیپ ویدیو-عکس -موزیک وغیره قابل انتشاربانام ومشخصات ارسال کننده درسایت