امروز: سه شنبه، 6 اسفند 1398

درابتدانام شاطره (خالصه) بود که مشیرالسلطنه که باجناق رضاشاه  ازملاکین سرشناس عصر پهلوی اول اقدام. به معامعله ای بایکی دیگرازملاکین هم طراز خودنمودو ثمن این معامعله تعویض روستایی در حوالی ورامین با روستای (خالصه)بود.سپس به دلیل گیاه خودروی شاطره که دراین نواحی بسیاررشدونمومیکرد و خواص بیشمار دارویی داشت وتاکنون نیز بسیارداروهای درمانی از آن استحصال می گردد. این روستارا از (خالصه) به شاتره یاشاطره تغییرنام داد.

 
املاک شاطره

درآن هنگام شاطره به میزان چهاردانگ متعلق به روستائیان ساکن درآن بودکه شامل ۲۴ نفر گاببند(مالک بزرگ)و۱۴نفرخوش نشین (خرده مالک)وبه همین علت این تعداد ازآن دوره تاکنون به عنوان صاحب نسق درهمه مراکزدولتی شناخته می شوند.والباقی این املاک به میزان دو دانگ درتملک ارباب مشیرالسلطنه قرارداشت و این اراضی املاک اربابی نام داشت..

  1. عضو سایت
    پاسخ 17 تیر 1398 01:27 ایوب
    تاریحچه جالبی هست که برای بنده دوستانم تازگی داشت لطفااینگونه مطالب درسایت بیشترمنشرشودممنونم

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *